Podmínky provozu v knihovně od 1. 9. 2021

Otevírací doba od 1. září 2021

S příchodem podzimu se vracíme ke standardní půjčovní době (viz. tabulka v pravém sloupci)

Knihy si již můžete volně vybírat za dodržování těchto pravidel:

- Do knihovny vstupujte pouze se správně nasazeným respirátorem,
- Při vstupu do knihovny je připravena desinfekce - dezinfikujte si ruce,
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami – cca 1,5 m a nejvýše 5 osob v prostoru knihovny,
- Omezte návštěvu na dobu nezbytně nutnou,
- Přístup na internet, čtení a studium v čítárně a studovně jen na dobu nezbytně nutnou.

Děkujeme, že dodržujete pravidla a chráníte tak sebe i knihovnice.

 

Vítejte v knihovně

Knihovna města Police nad Metují je příspěvková organizace se sídlem v Pellyho domech v Polici nad Metují. Jsme veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb.

Knihovnu zřizuje v město Police nad Metují.