24. minisjezd dětských knihoven náchodského regionu

 

Dne 30. května vminisjezd_2012n 9 hodin se v naší knihovně sešli dětští zástupci knihoven Náchodska se svými knihovnicemi. Přijely děti z Náchoda, Hronova, Červeného Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší a ke knihovnicím se přidala paní knihovnice z Velkého Poříčí, aby se inspirovala na příští rok. V dětském oddělení se děti proměnily v reprezentanty svých knihoven a každá skupinka se snažila představit tu svou knihovnu jako tu nejlepším. Knihovnice se zatím radily o knižních novinkách dětské četby.


Pak jsme se společně vydali do muzea papírových modelů a následně na Správu CHKO, kde se nás ujal pan Mgr. Petr Köppl a vyprávěl dětem o přírodě kolem nás, v které se číst jako v knize. Zaleží jen na nás, s jakou pozorností budeme číst a pochopíme zákonitosti přírody. Nakonec jsme pozorovali dalekohledem hnízdo čápů na komíně firmy Hauk. Víte, že u čápů čekají mladé?