Ceník služeb

na . Odesláno do Dokumenty

 

 

C e n í k   s l u ž e b

Zápisné na jeden rok:

Dospělí čtenáři

110,- Kč

Studenti a důchodci

60,- Kč

Děti

40,- Kč

Upomínky za nedodržení
výpůjční lhůty v "papírové" formě

1. upomínka

15,- Kč

2. upomínka

30,- Kč

3. upomínka

50,- Kč

Upomínky za nedodržení
výpůjční lhůty v elektronické formě
1. upomínka 8,- Kč
2. upomínka 20,- Kč
3. upomínka 35,- Kč

Kopírování:

Kopie A4

2,- Kč za 1 stránku

Kopie A3

3,- Kč za 1 stránku

Tisk z internetu:

Kopie A4

3,- Kč za 1 stránku

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)zdarma -příspěvek na poštovné

10,- Kč za knihu

Ztráta čtenářského průkazu:

10,- Kč

Poškození čárového kódu:

30,- Kč