Podmínky provozu v knihovně

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Editoriály

Provozní podmínky knihovny od 25. 5. 2020

Půjčovní doba

Oddělené pro dospělé => úterý a čtvrtek: 9-17 hodin

Oddělení pro děti  => pondělí a pátek: 12- 16 hodin

Vstup

  • U vstupu do knihovny si návštěvník dezinfikuje ruce dezinfekčním prostředkem, který je zde připraven. Je zde i označený odpadkový koš na použité rukavice.
  • Vstup do prostor knihovny je umožněn vždy se zakrytými ústy i nosem a za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi osobami – cca 2 m.
  • Čtenáři i návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich nedodržování je důvodem k jejich nevpuštění do knihovny a odepření poskytnutí služeb.

Pohyb

  • Čtenářům je umožněn volných výběr knih za dodržení hygienických podmínek (roušky, dezinfekce rukou, rozestupy cca 2 m).
  • Jsou přístupné i další služby – kopírování, skenování, internet.
  • Je umožněn přístup na internet pro dospělé na nezbytně nutnou dobu za dodržení hygienických pravidel. Každý uživatel se před začátkem a po skončení připojení přihlásí u výpůjčního pultu. Po každém uživateli musí být internetové místo vydezinfikováno.
  • Oddělení pro dospělé a pro děti jsou přístupná pouze v půjčovní době těchto oddělení.
  • V každém případě platí, že knihovní fond a manipulace s ním může být zdrojem obav z přenosu nákazy. Proto věnujeme zvýšenou hygienickou údržbu vraceným knihám i prostorám a zařízením, kde se s knihovním fondem opakovaně manipuluje (prostory půjčování, vracení).

Zde najdete volně dostupné on-line zdroje knihoven