Výstava Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka Borovského

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Dosp-novinky

Karel Havlíček Borovský *31. 10. 1821 Borová u Přibyslavi - +29. 7. 1856 Praha

Na 13 plakátech výstava představuje Havlíčkovo dětství, studia, pobyt v Rusku. Zachycuje počátky jeho novinářské práce, formování politických názorů a také jeho literární tvorbu. Dočtete se o jeho rodinném zázemí a nakonec i o vzniku mýtu Havlíček.

Výstavu připravila Knihovna Národního muzea u příležitosti dvoustého výročí narození Karla Havlíčka Borovského jako putovní. Autory výstavy jsou Magdalena Pokorná, Dalibor Dobiáš a Pavel Muchka.

Výstava je přístupná na chodbě před knihovnou během ledna a února 2022.

Česko-polské literární příhraničí

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Dosp-novinky

V říjnu 2020 knihovna podepsala spolupráci při realizaci projektu Česko-polské literární příhraničí s knihovnou v Radkowě. V žádosti bylo uvedeno, že v rámci projektu, který celý organizuje a administruje radkowská knihovna, společně uspořádáme tři on-line autorská setkání. Představíme tvorbu dvou polských a jednoho českého autora. Setkání budou tlumočena. Vyhlásíme literární soutěž pro různé literární formy: báseň, krátký literární útvar, knižní ilustrace. Práce bude hodnotit česko-polská komise. Soutěž byla vyhlášena a má i české účastníky. V listopadu proběhla on-line beseda s polskou autorkou Sylwií Winnik, polskou publicistkou, která se ve svých knihách zaměřuje na historii 2. světové války. Česky vyšla její kniha Děvčata z Osvětimi.  

Beseda je stále dostupná na webových stránkách radkowské knihovny na jejich yotube kanálu. Linka na přenos je zde: https://youtu.be/llrzXSytn0A

Účastníci besedy, kteří se ohlásí v naší knihovně obdrží na památku termohrnek.

Nás nyní čeká organizace on-line besedy s českou autorkou. Požádali jsme o spolupráci polickou autorku, která již má zkušenosti s polskými čtenáři a kterou známe i u nás. V únoru vás pozveme na on-line besedu s paní Olgou Landovou.

Internetová literární soutěž BEZ HRANIC

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Dosp-novinky

PRAVIDLA INTERNETOVÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE Bez hranic

Mikroprojekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002647 Česko-polské literární příhraničí (č. smlouvy CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002647/161) je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014–2020 Překračujeme hranice.


1.Organizátory literární soutěže Bez hranic, dále jen soutěž, jsou Veřejná knihovna města a obce Radkov (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera), ul. Rynek 7, 57-420 Radków, Polsko, a Knihovna Města Police nad Metují, Masarykovo nám. 75, 549-54 Police nad Metují, Česká republika, dále jen organizátoři.

2. Literární soutěž je určena pro děti, mládež i dospělé.