Adolf Palata: Unás pod Borem (anotace)

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální literatura

Vzpomínky ze života na česko-kladském pomezí.

Další knihu o českém koutku z nakladatelství Bor redakčně připravila Dr. Eva Koudelková, která na webových stránkách nakladatelství uvádí: „Paměti Adolfa Palaty (1885–1967), rodáka z Machova, který žil od roku 1936 do konce svého života v Polici nad Metují, vznikly až pár let před jeho smrtí. Zachycují hlavně autorovo mládí, tedy dobu značně vzdálenou od doby napsání textu, ale přesto obsahují někdy až neuvěřitelné detaily líčených událostí. Čtenář má příležitost nahlédnout do života samotného autora, jeho rodiny a přátel, a také obyvatel oblasti na česko-kladském pomezí, přičemž nejednou dochází k přímé konfrontaci životních zvyků i způsobů u nás a v Prusku. Pozoruhodné jsou zmínky autora o různých událostech spojených s veřejným a společenským životem v Machově, z nichž mnohé mohou být zajímavé i pro současné obyvatele obce.“

Knížka je napsána čtivým jazykem a s chutí si ji určitě přečtou nejen Machováci či znalci česko-kladského pomezí.

Jan Meier „Literárním Broumovskem a Polickem“

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální literatura

Kniha přibližuje obraz Broumovska a Policka v krásné literatuře. Věnuje se spisovatelům, kteří se inspirovali tímto krajem a do zdejšího prostředí zasadili své příběhy, vzpomínkám těch, kteří jím prošli, a samozřejmě autorům spjatým s Broumovskem a Polickem svým životem. Práce se s drobnými výjimkami soustředí na české autory, jejím předmětem nejsou zdejší němečtí literáti. Kniha navazuje na publikaci Broumovsko & literatura (2003), jejíž obsah aktualizuje, literární obraz Policka je vytvořen zcela nově.

Knihu připravuje nakladetelství Bor.

Miroslav Pichl a jeho listování v polických dějinách

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Regionální literatura

Při psaní minulého článku o nové knize a novém CD nás vůbec nenapadlo, že autor se s námi tímto způsobem rozloučil. Nic dalšího již nenapíše. Jen čas nám ukáže, jak velké dílo pan Miroslav Pichl vytvořil. Nestál o světské pocty. A přece si vytvořil pomník. V knihovně najdete všechny svazky, které vyšly tiskem. Je to celkem 8 titulů. Děkujeme za ně.

Jsou to (podle data vydání):

 

 hospody t 2003 - Hostince v Polici nad Metují  : stručná historie pohostinství všeobecně, historie polických hostinců a jejich hostinských, o budovách hostinců a jejich dalších obyvatelích, historie polických pivovarů, o polických výrobcích kořalky a jejich výčepech
 historie t 2003 - Stručná historie Police nad Metují 
 počátky t 2003 - Historické počátky města Police nad Metují : 750. výročí první písemné zmínky 
 v datech t 2004 - Police nad Metují v datech : stručný přehled událostí let 993 – 2003
 sochy oso t 2009 - Sochařské památky Police nad Metují | Osobnosti Police nad Metují 
 hvězda t 2010 - Hvězda v Broumovských stěnách : historie v datech a obrazech (spoluautor František Janeček)
 listování t 2015 - Listování v polických kronikách
cdroms t  2015 - Police nad Metují – dějiny města a regionu v běhu let : 2CD

Další články...