31. minisjezd dětských knihoven

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro děti

V pondělí 24. dubna 1989 se v Polici n. M. poprvé sešli dětští čtenáři spolu s knihovnicemi dětských oddělení z tehdejšího okresu Náchod. Iniciátorkou setkání byla tehdejší ředitelka polické knihovny paní Marcela Machová. Děti s knihovnicemi se tehdy vydaly na výlet Kovářovou roklí na Hvězdu. Cestou je doprovázely pověsti Antonína Krtičky. Samozřejmě došlo i na buřty, ale kniha byla tím hlavním cílem.

Ve středu 22. května 2019 se konal již 31. minisjezd dětských knihoven. Postupně tato setkání putují po dalších zúčastněných knihovnách a letos se vrátil (již po několikáté) zpět do Police. Opět byla v centru pozornosti kniha. Letos to byly Staré pověsti české, ovšem v novějším hávu od Jany Eislerové. Formou otázek, úkolů a kvízů si děti prověřili své znalosti. Zašli jsme i na Správu CHKO Broumovsko, kde pro ně pan Petr Köppl připravil povídání o ochraně zdejší přírody.

Snad už můžeme říct, že je to tradiční akce. Při prohlížení starých fotografií najdete tehdejší dětské čtenáře, z kterých jsou dnes maminky a tatínkové. Z těch polických jsou dnes rodiče, kteří nám vodí své děti do knihovny a společně si půjčují dětské knihy. Třeba k jejich čtení přispělo i společné setkání dětských čtenářů.

Nakonec chceme poděkovat těm, kteří nám při uspořádání akce pomohli – sladké koblihy pro děti dodala Kvíčerovská pekárna, propagační materiály poskytlo Informační centrum Pellyho domy, navštívil nás pan starosta Ing. Jiří Beran, povídání o přírodě připravil pan Mgr. Petr Köppl.

 

Noc s Andersenem 2019

Napsal Kateřina Boučková na . Odesláno do Oddělení pro děti

NOC S ANDERSENEM PO PATNÁCTÉ A PŘESTO POPRVÉ

…každý rok se sejdeme v jiné sestavě a s jiným programem. Opět proběhl výběr dětí ze třetích tříd – celkem 20 - na základě přečtené knihy a nejlépe zodpovězených otázek. Velké poděkování patří paní učitelce Mgr. Pátkové a paní učitelce Mgr. Kulhánkové za ochotu a spolupráci. Program se letos měnil a upravoval na poslední chvíli, což nebylo způsobené lhostejností a leností knihovnice J, ale dopisem, který nám ráno v den konání Noci dorazil do knihovny.

V pátek 29. 3. jsme se v knihovně sešli v 17:30 hodin a po uvítání se děti dozvěděly o dopise, který se v knihovně objevil, a v němž nás neznámý pisatel žádá o pomoc při hledání ztracené knihy. Ztráta byla o to smutnější, že se jednalo o nejstarší knihu z polické knihovny, vydanou roku 1819!

Neznámý nám zanechal v knihovně mapku s vyznačenými stanovišti. Vydali jsme se tedy (autobusem) na místo prvních dvou stanovišť, která byla v Suchém Dole. Za splnění úkolů a pomocí indicií děti získaly první dvě písmena z názvu místa, kde má být kniha ukryta. Pokračovali jsme k Čertovce a k Suchodolské kapličce, kde nás čekal poustevník s dalšími úkoly. Po získání dalších dvou písmen děti začaly tušit, kam nás ztracená kniha vede. Ještě jsme ale museli vyrazit k Cikánce, kde jsme opět získali písmeno a opekli buřty. Poslední zastavení pro písmenko bylo v Polici v ulici Pod Klůčkem. Zde už jsme najisto pomocí dalšího písmene poskládali slovo KLÁŠTER.

V potemnělém a ponuře osvětleném klášteře na nás čekal mnich benediktýnského řádu – bratr Jiří a správce zdejšího kláštera. Mnichovi jsme pomohli s jeho nekonečnou prací opisování knih a za pomoc získali nápovědu, která nás dovedla do klášterního archívu. Zde jsme objevili ztracenou knihu. S oběma pány jsme se rozloučili a doputovali zpět do knihovny. Výprava byla úspěšná a ztracená kniha se vrátila tam, kam patří.

Před spaním jsme ještě tvořili a iluminovali písmena, ze kterých vznikl nápis NOC S ANDERSENEM 2019. Okolo půlnoci jsme po čtené pohádce postupně usínali. Ráno po snídani jsme se rozešli domů.

Noc s Andersenem byla nabitá programem, se kterým velice ochotně pomohli a jmenovitě velký dík patří Ivetě Vítkové (za dopis a indicie) ze Suchého Dolu a Šárce Vávrové (za zvídavé otázky týkající se písma a knih, za ukázku pergamenu a domácích zvířat) ze Suchého Dolu, Evě Řehákové (za originálně předané písmenko), Romanu Pavlínkovi (za přístup do kláštera, úpravu potřebných prostor, pomoc a ochotu), Jirkovi Obstovi (za herecké výkony v roli poustevníka a mnicha) a Frantu Žilákovi (za přípravu ohniště a dodání dřeva).

Zde je několik obrázků

Budeme se těšit zase za rok – pošestnácté a přesto poprvé…

REKLAMA - REalita nebo KLAM ?

Napsal Věra Plachtová na . Odesláno do Oddělení pro děti

Reklama je všude kolem nás a většinou ji čteme přesně tak, jak si její tvůrce přeje. Vzbuzuje v nás touhu po produktu či službě, po něčem, co musíme najednou mít. Proč tomu tak je?

Tak přesně to se dozvěděli žáci 7., 8. A 9. tříd při seminářích, pořádaných Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové s podporou nadace Open Society Fund Praha. Jsme jedním ze tří krajů, kde semináře pořádají. Jako hlavní lektorka vystoupila Mgr. Vanda Vaníčková, která působí na Katedře společenských věd PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivně se věnuje různým formám vzdělávání od koordinace škol v přírodě a letních táborů po organizaci vlastních vzdělávacích akcí či školení učitelů a knihovníků.

Podle ohlasů žáků i učitelů se s tématem strefila a a všichni jsme se poučili a snad se už nenecháme reklamou nachytat.