PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KNIHOVNĚ 2021

Během letošních prázdnin jsme v polické knihovně strávili tři týdny ve společnosti celkem 53 dětí. Byly to tři týdny plné zážitků. Především dobrých, pomálu i těch špatných. Tři týdny plné dětí. Především nadšených a spokojených, pomálu i těch znuděných. Tři týdny příjemného počasí.

S mladšími dětmi jsme ve dvou týdenních turnusech zkoumali, ochutnávali, poznávali, měřili, sledovali, poslouchali … VODU. Každý den jsme chodili pro vodu k Jůlince, na náměstí jsme uskutečnili anketu o nejoblíbenější nápoj (vyhrála voda, kompletní výsledky ankety jsou k nahlédnutí v knihovně :), sledovali tok Ledhujky a hledali její prameny, stavěli hráze. V pondělí se nám věnovali dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu a dětem umožnili vyzkoušet si manipulaci s hasičskou technikou, předvedli vybavení hasičského auta. V úterý jsme byli na exkurzi v Malých lázních Běloves, kde nás provedl pan Čtvrtečka, pověděl a ukázal mnoho zajímavého. Ve středu jsme se Šárkou Vávrovou ze Suchého Dolu putovali s ráčkem a zachraňovali vodní vílu, připomněli si koloběh vody v přírodě. Ve čtvrtek byla voda všude kolem nás, totiž při plavecké lekci v náchodském krytém bazéně. Poslední pátý den jsme si přivstali a odměnou nám byly téměř opuštěné a tiché Adršpašské skály. Vyprávěním o vodě nám procházku skalami a vyjížďku na lodičce zpestřil pan Petr Kohl ze Zdoňova. Na úplný závěr nechybělo již tradiční pouštění lodiček.

Moc děkuji všem výše uvedeným lidem, kamarádům, dobrovolníkům za připravený program a ochotu věnovat nám svůj čas. Děkuji Míše Meierové a Ivetě Vítkové za skvělou celotýdenní spolupráci, pomoc a nadšení pro věc. A taky… děkuji dětem za těch pár dní, které jsme mohli společně strávit. Byla to radost.

Se staršími dětmi jsme v rámci týdenního turnusu „cestovali“ do pravěku. Konkrétně do doby, kdy se začali objevovat první keramické výrobky, kdy lidé začali pracovat s hlínou. V maximální možné míře jsme se snažili ctít postup pravěkých lidí, po celý týden nám odborné a cenné rady předával pan Petr Toms. Prvním krokem byla těžba hlíny na Zděřině, pak následovalo zpracování hlíny (šlapání hlíny v kalfasu) v Maršovském údolí. V úterý jsme z takto připravené hlíny vytvářeli výrobky v hlavňovské klubovně. Ve středu jsme U Lidmanů v Machovské Lhotě keramické výrobky zdobili. Navečer jsme se ještě sešli na Cihelně, kde jsme zahájili stavbu pece pro výpal našich výrobků. Ve čtvrtek jsme absolvovali skvělý program v Archeoparku ve Všestarech. Hned po návratu do Police jsme dokončovali na Cihelně stavbu pece a nakládali pec připravenými výrobky. Výpal v peci probíhal až do ranních hodin za přítomnosti našeho lektora. Poslední táborový den jsme pec vykládali, rozebrali a odnesli si domů hotové výrobky.

Děkuji Dáše Krausové, Milanu Rotterovi a Janě Thérové za poskytnutí zázemí v Hlavňově, děkuji panu Šturmovi a jeho ochotnému personálu z restaurace U Lidmanů. Děkuji Marušce Hornychové za milou a nepostradatelnou spolupráci po celý táborový týden. Děkuji Petru Tomsovi, že jsme mohli prožít netradiční a inspirující týden. A taky… děkuji dětem. Všem, které se tábora zúčastnily, které měly chuť se zapojit do práce a vyzkoušet si něco nového, neobvyklého. Byla to velká zkušenost.

Kateřina Boučková

 
loga projekt 865