10. Noc a Andersenem v knihovně

Na besedu jsme si pozvali autora a ilustrátora (v jedné osobě) knížky Pírko, pana učitele ZUŠ Jaroslava Soumara. Dětem vyprávěl o vzniku ilustrací. Pak děti pod jeho vedením kreslily ilustrace k přečtené pohádce Čápi a pan učitel jim během noci (asi do dvou do rána) vytvořil knížku=brožurku s pohádkou a jejich ilustracemi. Zjistily, že se dají ilustrace zmenšovat, zvětšovat, přizpůsobovat textu, sloučit několik obrázků do jednoho atd. Děti jako poděkování panu učiteli zazpívaly písničku o čápovi.


Následovala prohlídka sklepení Pellyho domů při svíčkách. Přitom děti luštily hrátky s písmenky. Na dobrou noc jsme četli pohádky Ludvíka Středy. Pak už nastala kouzelná noc. Někteří usínali až po druhé hodině ranní. Ráno si děti po snídani odnášely domů pohlednici s detektivek Vrťapkou a knížečku s pohádkou Čápi.

Jarda Soumar dětem vyrobil ještě pamětní listy s jednou obzvláště povedenou ilustrací, která se omylem do zmiňované knížky nedostala. Všichni tak mají hmatatelný důkaz, že strávili noc s Andersenem v knihovně, i když pan Andersen zase nedorazil. Ale snad myšlenka o četbě jako zdroji krásy, dobrodružství, pohody i užitečnosti, jako zaseté semínko v dětech vyklíčí. Držme jim k tomu pěsti. Náš dík patří panu učiteli a vlastně celé ZUŠ za bezvadnou spolupráci.